123movie
Een partnerschap Aedes - Innovateur d'assurances SantéVet

Assurance Chient & Chat

Dankzij de dierenverzekering voor hond en kat biedt u uw huisdieren de beste zorgen aan, wat de omstandigheden ook zijn !

Les point forts de cette assurance
 • 3 formules aangepast aan uw noden
 • Dekking gedurende het leven van het huisdier
 • Omniumdekking in alle formules voor diergeneeskundige zorg (ziektes, ongevallen en heelkundige ingreep)
 • Jaarlijkse vrijstelling (ongeacht het aantal raadplegingen)
 • Jaarlijkse vergoeding preventieve zorg in alle formules
 • Tandsteenverwijdering eenmaal per jaar (na twee jaar contract)
 • Geen voorafgaand medisch onderzoek vereist
 • Terugbetaling van geneesmiddelen die door de dierenarts worden voorgeschreven of toegediend
 • Telefonisch bijstand 24u/24 7d/7
 • Behandeling van schadedossiers in D+2 na ontvangst
Les prix de l'assurance chien et chat

Light

50% Vergoeding
20€ Jaarlijkse vrijstelling
1100€ Jaarlijks plafond
20€ Preventieve zorgen

Confort

70% Vergoeding
40€ Jaarlijkse vrijstelling
1500€ Jaarlijks plafond
30€ Preventieve zorgen

Premium

90% Vergoeding
60€ Jaarlijkse vrijstelling
2200€ Jaarlijks plafond
80€ Preventieve zorgen

Wouf ! Wouf !
Kijk eens naar ons laatste nieuws!


Aedes - Innovateur d’assurances

AedesDé innovatie in verzekeringen

Aedes is een belangrijke speler op de verzekeringsmarkt, die meer dan ooit tevoren zijn gevoel voor service en zijn wens om eenvoudige producten tegen een zeer aantrekkelijke prijs op de markt te brengen behoudt.

Dit alles is gebaseerd op een logica van creativiteit en innovatie.

SantéVet - Samen zorgen we voor uw huisdier

SantéVetSamen zorgen we voor uw huisdier

SantéVet, opgericht in 2003 in Frankrijk, is vandaag de leider op het gebied van een dierenverzekering
voor honden en katten in eigen land en in België.

Het doel: zoveel mogelijk eigenaren van huisdieren toegang bieden tot de beste veterinaire zorg.

Je Makelaar - Je beste Verzekering

Je MakelaarJe beste Verzekering

Je verzekeringsmakelaar is je raadgever, je vertrouwenspersoon.

Hij informeert je in alle onafhankelijkheid, begeleidt je en helpt je een keuze te maken op basis van je behoeften en je situatie.

Hij staat je bij en verdedigt je belangen!

Dierenverzekering voor hond en kat - FAQ

 • Dierenarts consultaties, spoedraadplegingen,
 • Consultaties gedragsproblemen,
 • Operaties, hospitalisaties,
 • Echografieën, radiografieën, MRI-scan,
 • Analyses, voorgeschreven medicatie,
 • Ondersteunde behandelingen, fysiotherapie
 • Osteopathie, acupunctuur, dierenambulance, …

 • Honden : vanaf 2 maanden tot vóór zijn/haar 7de verjaardag (de 5de verjaardag voor bepaalde rassen)
 • Katten : vanaf 2 maanden tot vóór zijn/haar 8ste verjaardag

Zodra het huisdier is verzekerd, blijft dat zo voor het leven (zonder leeftijdslimiet) op voorwaarde dat het contract telkens wordt verlengd.

De wachttijden zijn vastgelegd om de goede gezondheid van uw huisdier te garanderen op
het ogenblik van de inschrijving :
- Ongevallen : 15 dagen
- Ziekte : 60 dagen
- Chirurgische ingreep als gevolg van een ziekte : 6 maanden

Ja, dat kan eenmaal per jaar (op de vervaldag van het lopende contract).

De vrijstelling komt overeen met een gedeelte van de kosten die niet worden terugbetaald en dat ter uwen laste blijft.

De vrijstelling is jaarlijks en van toepassing op alle formules. Deze wordt afgetrokken van de eerste terugbetalingsaanvra(a)g(en).

De terugbetaling van de kosten volgens het tarief van de ingetekende formule, wordt uitgevoerd nadat het bedrag van deze vrijstelling is overschreden.

Het jaarlijks terugbetalingsplafond komt overeen met de maximale som die kan worden terugbetaald over een periode van één jaar.

Deze som is gebaseerd op de gekozen formule.

Afhankelijk van de gekozen formule, ligt het plafond tussen 1.100 € en 2.200 € per jaar.

De jaarlijkse preventieve zorg vergoedt de preventie gerelateerde kosten zoals vaccinatie, sterilisatie, antiparasitaire behandelingen, identificatie, enz.

Het vergoedingsplafond wordt vastgesteld op basis van de gekozen formule.

Nee, maar er is een gratis maand vanaf het tweede verzekerde dier.

Nee. Daarom is het belangrijk het huisdier te verzekeren op jonge leeftijd, vóór de openbaring van ziekten. Eenmaal verzekerd worden ziekten en ongevallen wel gedekt.

Ja, wereldwijd en ongeacht de dierenarts die is gekozen in het buitenland! (in het kader van een verblijf van minder dan 3 maanden).

Ter herinnering:
Volgens het Koninklijk Besluit van 17 november 1994, en vervolgens die van 1 juni 2004, is de identificatie van alle honden verplicht in België.
Voor katten is identificatie verplicht wanneer ze doorgegeven of verkocht worden, en tevens wanneer ze naar het buitenland reizen.

Als het gaat om een therapeutische sterilisatie of castratie, worden deze kosten gedekt, ongeacht de leeftijd van de dieren of de gekozen formule (onder voorbehoud van een wachttijd van 6 maanden voor chirurgiekosten).

In het geval van een« ontlastende» sterilisatie of castratie, zijn deze kosten gedekt vanaf het ogenblik dat het huisdier 4 jaar oud is (wachttijd van 6 maanden).

Het bedrag van de terugbetaling zal overeenkomen met de verzekeringsformule die is gekozen.

Ja, net als bij elk ander verzekeringscontract, zijn er ook hier uitsluitingen van dekkingen.

Uitsluitingen van dekkingen zijn alle kosten die verwant zijn met ziekte of ongeval, evenals de gevolgen hiervan, die zijn opgetreden en vastgesteld vóór de ondertekening van uw contract of tijdens de wachttijd.

Eveneens uitgesloten zijn kosten, verwant met ziekten die hadden kunnen worden vermeden als het huisdier preventieve vaccins had gekregen:
* HOND: ziekte van Carré, hepatitis van Rubarth, leptospirose, parvovirose, hondsdolheid.
* KAT : tyfus, coryza, calicivirose, feline leukemie, hondsdolheid.

ZIJN EVENEENS UITGESLOTEN:

 • Kosten verwant met elke constitutionele afwijking, aangeboren en/of erfelijke pathologie en hun gevolgen, met inbegrip van entropium, ectropium, heupdysplasie, afwijkingen in de ontwikkeling van het draaipunt van de elleboog (elleboogdysplasie,
  osteochondrose, osteochondritis dissecans, fragmentatie van het coronoïde mediale proces, articulaire incongruentie, mediale luxatie, met inbegrip van de kosten voor de vaststelling van deze pathologieën
 • Alle geneesmiddelen die zijn voorgeschreven zonder verband met de aangegeven pathologie
 • Kosten voor het bevallen en keizersneden die niet zijn veroorzaakt door een ongeval
 • De kosten die zijn opgelopen tijdens de dracht: diagnose, opvolging van dracht, vruchtafdrijving en zijn gevolgen, kunstmatige inseminatie
 • Elke chirurgische ingreep bedoeld om afwijkingen te verminderen of te verwijderen (grootte en correctie van de oren, lengte van de staart ...)
 • Elke tussenkomst die niet door een dierenarts die officieel is ingeschreven bij de Orde der dierenartsen wordt uitgevoerd
 • De kosten voor oogprothesen
 • Voedingskosten, zelfs als het gaat om dieet- of therapeutische voeding of om voedingssupplementen
 • Gemaakte kosten voor elke ovariëctomie en castratie voordat het huisdier 4 jaar wordt
 • De identificatiekosten: elektronische chip of tatoeage
 • Kosten voor de diagnose en zorg voor hondsdolheid
 • Kosten voor raadpleging en opvang «bijtende hond»
 • Kosten voor raadpleging gedragsevaluatie
 • Kosten voor verblijf in dierenkliniek zonder medische rechtvaardiging
 • Preventieve vaccins of herhalingen van vaccins buiten deze die zijn voorzien in de formule Premium
 • Ontlastende en preventieve raadplegingen buiten deze die zijn voorzien in de formule Premium
 • Kosten die zijn gemaakt voor elke aankoop van cosmetische, onderhouds-, hygiëne of comfortproducten en parasietenbes trijdingsmiddelen, lotions, shampoos, tandpasta enz.
 • Kosten voor tandprothesen, evenals kosten die betrekking hebben op alle externe prothesen
 • Kosten voor geneesmiddelen ten gevolge van een gedragstoornis
 • Letsels ten gevolge van georganiseerde hondengevechten
 • Kosten voor geneesmiddelen om de loopsheid of dracht te onderbreken
 • Kosten voor autopsie of crematie
 • Kosten voor het opmaken van een paspoort of elk ander document
 • Kosten ten gevolge van een ongeval of ziekte die is veroorzaakt door oorlogsdaden (burgerlijk of internationaal), rellen en volksopstanden, de splitsing van een atoomkern, slechte behandeling of gebrek aan zorgen die zijn toe te schrijven aan het baasje, aan de personen die het toezicht hebben op het huisdier of personen die onder zijn dak wonen.

Het aangifteformulier is binnen 48 uur na ontvangst verwerkt.

De overschrijving die overeenkomt met de terugbetaling gebeurt doorgaans binnen minder dan 3 weken, maar maximaal binnen één maand.

Een aangifteformulier is het document dat alle informatie bevat die nodig is voor het dekken van de ziektekosten van het huisdier.

Dit document zal worden ingevuld met de hulp van de dierenarts om de terugbetaling in de beste omstandigheden te laten verlopen.

Het moet worden aangevuld door de betaalde factuur.